Främja proffessionell vidareutbildning

Kunskap och förståelse för nordisk rätt i Tyskland och för tysk rätt i Nordiska rådets medlemsländer

Personlig och vetenskaplig kontakt mellan tyskspråkiga jurister och jurister från Nordiska rådets medlemsländer