Fremme yrkesopplæring

Kunnskap og forståelse for nordisk rett i Tyskland og for tysk rett i medlemslandene i Nordisk Råd

Personlig og vitenskapelig kontakt mellom tyskspråklige jurister og jurister fra medlemslandene i Nordisk Råd