Fremme af erhvervsuddannelsen

Kendskab og forståelsen for nordisk ret i Tyskland og for tysk ret i det Nordisk Råds lande

Personlig og videnskabelig kontakt mellem tysktalende juristen og jurister fra det Nordiske Råds medlemslande